แพ็คเกจ ไฮซีซั่น (1พ.ย. - 19 ธ.ค. และ
11ม.ค. - 15 เม.ย.)
แพ็คเกจ โลว์ซีซั่น ( 16 เมษายน - 31 ตุลาคม )
แพ็คเกจ พีคซีซั่น ( 20 ธันวาคม - 10 มกราคม )
โปรแกรมโดนโดน 1

ที่พัก 3 วัน 2 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 2 หลังทานอาหารเช้าที่โรงแรมพนักงานจะรับท่านเวลา 08.00-08.30 น.เพื่อนำเที่ยวทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก(รวมมื้อเที่ยง) ดำน้ำ ดูปะการังและเที่ยวทั้งหมด 4 จุด เกาะปอดะ เกาะไก่ เกาะทัพ ทะเลแหวก ถ้ำพระนาง กลับโรงแรม 15.00 น.นำทัวร์โดย เรือสปีดโบ๊ท - วันที่ 3 พักผ่อน ตามอัธยาศัย เช็คเอ๊าท์ เวลา 12.00 น.พนักงานไปรับตามเวลานัดหมาย เพื่อนำส่งสนามบิน
โปรแกรมโดนโดน 2

ที่พัก 3 วัน 2 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 2 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A-B-C-D A : ทัวร์เต็มวันเกาะห้องโดยเรือเร็ว Speed boat พักผ่อนที่เกาะห้องและว่ายน้ำเล่น B : ทัวร์เต็มวันเกาะพีพี โดยเรือเร็วหมู่เกาะพีพีดอน พีพีเล เกาะไผ่ มาหยา ปิเละ โละซามะ C : พายเรือคายัคเต็มวันที่บ่อท่อชมป่าโกงกางและความอุดมสมบูรณ์ของชายฝั่งกระบี่ D : ทัวร์เต็มวันเกาะเขาตะปู หรือJames Bond Islandหมู่บ้านกลางน้ำ และสนุกกันการพายเรือแคนนู - วันที่ 3 พักผ่อน ตามอัธยาศัย เช็คเอ๊าท์ เวลา 12.00 น.พนักงานไปรับตามเวลานัดหมาย เพื่อนำส่งสนามบิน
โปรแกรมโดนใจ 1

ที่พัก 3 วัน 2 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 1 หรือวันสุดท้าย นำเที่ยวทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก ดำน้ำ ดูปะการังทัวร์ 4 เกาะ นำทัวร์โดยเรือสปีดโบ๊ท ซึ่งท่านต้องมาถึงกระบี่ ก่อน 8 โมงเช้าหากหลังจากนั้นสามารถเที่ยววันสุดท้ายได้ - วันที่ 2 ทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกตแช่น้ำตกร้อน ไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ โปรแกรมเต็มวัน หากมากัน 7 คนขึ้นไป จัดเป็นโปรแกรมส่วนตัวรถตู้ 1 คัน - วันที่ 3 พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอ๊าท์ 12.00 รับตามเวลาที่นัดหมายนำส่งสนามบินหรือ บขส.กระบี่
โปรแกรมโดนใจ 2

ที่พัก 3 วัน 2 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 1 หรือวันสุดท้าย นำเที่ยวทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก ดำน้ำดูปะการังทัวร์ 4 เกาะ นำทัวร์โดยเรือสปีดโบ๊ท ซึ่งท่านต้องมาถึงกระบี่ ก่อน 8 โมงเช้าหากหลังจากนั้นสามารถ เที่ยววันสุดท้ายได้ - วันที่ 2 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A - B - C - D - วันที่ 3 พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอ๊าท์ 12.00 รับตามเวลาที่นัดหมายนำส่งสนามบินหรือ บขส.กระบี่
โปรแกรมโดนสุดสุด1

ที่พัก 4 วัน 3 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

ที่พัก 4 วัน 3 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก - วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 2 ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยสปีดโบ๊ทเต็มวัน - วันที่ 3 ทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ - วันที่ 4 พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอ๊าท์12.00 รับตามเวลาที่นัดหมายนำส่งสนามบินหรือ บขส.กระบี่
โปรแกรมโดนสุดสุด 2

ที่พัก 4 วัน 3 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ 2 วัน อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 1 หรือวันสุดท้าย นำเที่ยวทัวร์ 4 เกาะ ทะเลแหวก ดำน้ำ ดูปะการังทัวร์ 4 เกาะ นำทัวร์โดยเรือสปีดโบ๊ท - วันที่ 2 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A - B - C - D - วันที่ 3 ทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ - วันที่ 4 พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอ๊าท์ 12.00 รับตามเวลาที่นัดหมายนำส่งสนามบินหรือ บขส.กระบี่
โปรแกรมโดนใจสุดสุด 1

ที่พัก 5 วัน 4 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ 2 วัน อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 2 ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยสปีดโบ๊ทเต็มวัน หรือ ทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ - วันที่ 3 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A - B - C - D - วันที่ 4 พักผ่อนตามอัธยาศัย - วันที่ 5 พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอ๊าท์12.00 รับตามเวลาที่นัดหมายนำส่งสนามบินหรือ บขส.กระบี่
โปรแกรมโดนใจสุดสุด 2

ที่พัก 5 วัน 4 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ 2 วัน และทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 2 ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก ดำน้ำดูปะการังทัวร์ นำทัวร์โดยเรือสปีดโบ๊ท - วันที่ 3 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A - B - C - D - วันที่ 4 ทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ - วันที่ 5 พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอ๊าท์12.00 รับตามเวลาที่นัดหมายนำส่งสนามบินหรือ บขส.กระบี่
โปรแกรมโดนใจใช่เลย 1

ที่พัก 6 วัน 5 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ 2 วัน อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 2 ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยสปีดโบ๊ทเต็มวัน หรือ ทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ - วันที่ 3 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A - B - C - D - วันที่ 4 พักผ่อนตามอัธยาศัย - วันที่ 5 พักผ่อนตามอัธยาศัย - วันที่ 6 พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอ๊าท์12.00 รับตามเวลาที่นัดหมายนำส่งสนามบินหรือ บขส.กระบี่
โปรแกรมโดนใจใช่เลย 2

ที่พัก 6 วัน 5 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ 3 วัน และทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 2 ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก ดำน้ำดูปะการังทัวร์ นำทัวร์โดย เรือสปีดโบ๊ท - วันที่ 3 ทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ - วันที่ 4 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A - B - C - D - วันที่ 5 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A - B - C - D - วันที่ 6 พักผ่อนตามอัธยาศัย เช็คเอ๊าท์12.00 รับตามเวลาที่นัดหมายนำส่งสนามบินหรือ บขส.กระบี่ อ่านต่อ...
โปรแกรมโดนใจพิเศษสุด1

ที่พัก 7 วัน 6 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ 2 วัน อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 2 ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวกโดยสปีดโบ๊ทเต็มวัน หรือ ทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ - วันที่ 3 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A - B - C - D - วันที่ 4 พักผ่อนตามอัธยาศัย - วันที่ 5 พักผ่อนตามอัธยาศัย - วันที่ 6 พักผ่อนตามอัธยาศัย - วันที่ 7 เช็คเอ๊าท์12.00 รับตามเวลาที่นัดหมายนำส่งสนามบินหรือ บขส.กระบี่
โปรแกรมโดนใจพิเศษสุด 2

ที่พัก 7 วัน 6 คืน / เที่ยวทะเลทัวร์ดำน้ำกระบี่ 3 วัน และทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ อาหาร รถรับส่ง / ราคาตามโรงแรมที่ท่านเลือก

- วันที่ 1 รับจากสนามบิน หรือ บขส. กระบี่ - วันที่ 2 ทัวร์ 4 เกาะทะเลแหวก ดำน้ำดูปะการังทัวร์ นำทัวร์โดย เรือสปีดโบ๊ท - วันที่ 3 ทัวร์เต็มวันสระมรกต ว่ายน้ำที่สระมรกต แช่น้ำตกร้อนไหว้พระที่วัดถ้ำเสือ - วันที่ 4 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A - B - C - D - วันที่ 5 โปรแกรมทัวร์ดำน้ำทัวร์จุใจ เต็มวันท่านเลือกได้ กรุณาเลือกโปรแกรม A - B - C - D - วันที่ 6 พักผ่อนตามอัธยาศัย - วันที่ 7 เช็คเอ๊าท์12.00 รับตามเวลาที่นัดหมายนำส่งสนามบินหรือ บขส.กระบี่